Свидетельство о регистрации ПИ N ФС77-34091 ISSN 1990-2182

Педиатрия

Журнал имени Г.Н. Сперанского
издается с мая 1922 года

Кузьменко Л. Г.

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», г. Москва
Россия, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6

Все статьи автора

Овсянников Д. Ю., Петрук Н. И., Кузьменко Л. Г.
Котлуков В.К., Кузьменко Л.Г., Блохин Б.М., Антипова Н.В., Николова Т.С.
Кузьменко Л.Г., Козловская Г.В., Игнатьева О.Н.
Джамаль Шайф Хайтем, Л.Г. Кузьменко
Кузьменко Л.Г.
Котлуков В.К., Бычков В.А., Кузьменко Л.Г., Блохин Б.М.
Котлуков В.К., Кузьменко Л.Г., Блохин Б.М., Антипова Н.В., Кодолова Т.С.
Овсянников Д.Ю., Кузьменко Л.Г., Дегтярева Е.А., Зайцева Э.Г.
Кантемирова М.Г., Дегтярева Е.А., Кузьменко Л.Г., Цицилашвили М.Ю., Ибрагимова Г.Ф., Артамонова В.А., Коровина О.А., Агафонова Т.В.
Кузьменко Л.Г., Бычков В.А., Оболадзе Т.Б., Коробко Л.М., Алексеева О.В.
В.К. Котлуков, Л.Г. Кузьменко
В.К. Котлуков, Л.Г. Кузьменко
В.К. Котлуков, Л.Г. Кузьменко, Н.В. Антипова, М.В. Поляков
Д.Ю. Овсянников, Л.Г. Кузьменко, Е.А. Дегтярева, О.В. Кустова, А.М. Болибок, О.В. Маркарян, Н.П. Пагадаева, Д.В.Полянин
В.К. Котлуков,Л.Г. Кузьменко, Н.В. Антипова, М.В. Поляков
В.К. Котлуков, Л.Г. Кузьменко, М.В. Поляков, Н.В. Антипова
В.К. Котлуков, Л.Г. Кузьменко, Н.В. Антипова, М.В. Поляков, Л.В. Королева
Л.Г. Кузьменко, О.В. Быстрова, И.В. Зимина, Л.В. Пушко, С.Н. Москвина, Н.М. Киселева, В.Я. Арион
Л.Г. Кузьменко, Д.Ю. Овсянников, Н.М. Киселева
Л.Г. Кузьменко, С.Д. Ландео Риос, О.В. Алексеева
Тюрин Н. А., Бычков В. А., Кузьменко Л.Г., Бирюков В. В.
Коденцова В.М., Трофименко А.В., Вржесинская О.А.., Бекетова В.В. Переверзева О.Г., Исаева В.А, Харитончик Л.А., Кузьменко Л. Г.
Л.Г. Кузьменко
В.К. Котлуков, Л.Г. Кузьменко, Н.В. Антипова
В.К. Котлуков, Л.Г. Кузьменко, Н.В. Антипова
Н.М. Киселева, Л.Г. Кузьменко, М.М. Нкане Нзола
Л.Г. Кузьменко
Л.Г. Кузьменко, Ю.Д. Выборнов
Л.Г. Кузьменко, В.Ю. Меркулова, В.К. Котлуков, Н.И. Петрук, Т.В. Брилькова, Р.А. Корнюшин, О.В. Быстрова
Д.Ю. Овсянников, Л.Г. Кузьменко, Н.А. Геппе
В.К. Котлуков, Л.Г. Кузьменко, Н.В. Антипова
В.К. Котлуков, Т.В. Казюкова, Л.Г. Кузьменко, Н.В. Антипова
И.Е. Колтунов, Д.Ю. Овсянников, Л.Г. Кузьменко, Е.Е. Петряйкина, Л.С. Намазова-Баранова, В.Ф. Учайкин, Г.А. Самсыгина, С.С. Паунова, М.С. Савенкова, С.Г. Врублевский, Н.В. Бузина
Л.Г. Кузьменко, Н.М. Киселева, М.М. Нкане Нзола, З.В. Смыслова
Л.Г. Кузьменко, Л.Ю. Неижко, З.В. Смыслова, О.В. Быстрова, З.И. Эсмурзиева, С.И. Вахрушева, Н.Н. Ряхина, М.М. Нкане Нзола, М.Д. Уддин
Л.Г. Кузьменко, Д.Ю. Овсянников, М.Г. Кантемирова
Л.Г. Кузьменко, Ю.Д. Выборнов, Н.В. Антипова, В.К. Котлуков
Л.Г. Кузьменко
З.И. Эсмурзиева, Л.Г. Кузьменко, О.А. Осадчая, Л.Н. Каск
Л.Г. Кузьменко, М.М. Нкане Нзола, З.В. Смыслова
Л.Г. Кузьменко, А.Е. Анджель, Л.Ю. Неижко
Д.Ю. Овсянников, Л.Г. Кузьменко, Т.И. Назарова, М. Халед, П.А. Фролов, Б.В. Нгуен, Т.Ю. Илларионова, С.М. Семятов, Т.И. Елисеева
бактериальная инфекциятяжелая бактериальная инфекцияклинические маркерылабораторные маркерыдети

Искать автора

Новости

17th International Conference on Pediatrics and Pediatric Cardiology

International Conference on Pediatrics and Pediatric Cardiology is going to be held in Prague, Czech Republic from March 09-10, 2020. From interactive, hands-on workshops to plenary sessions covering hot topics in pediatrics, Here we extend you a warm welcome on behalf of esteemed organization Europe Conferences to all Researchers, Doctors, Students, Professors and all the interested people in pediatrics from all over the world for our 17th International Conference on Pediatrics and Pediatric Cardiology.
подробнее

29th World Neonatal, Pediatric and Family Medicine Conference

ME Conferences is delighted to announce the next event "29th World Neonatal, Pediatric and Family Medicine Conference" to be held on March 19-20, 2020 in Dubai, UAE.
подробнее

Clinical Pediatrics 2020

International Conference on Clinical Pediatrics which will take place in the month of June 15-16, 2020 | Vancouver BC, Canada. With the theme “Enlightening the advancements and exploring the new horizons in Pediatrics”.
подробнее

5th International conference on World Pediatric Congress - Pediatrics Conference 2020

It is our great pleasure to invite you to participate in the "5th Edition of international conference on World Pediatric Congress" (Pediatrics Conference 2020), which will be on June 15-16 Barcelona, Spain.
подробнее
Все права защищены © 2000-2020 «Педиатрия» Icons made by Chanut from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY

Обратная связь