Свидетельство о регистрации ПИ N ФС77-34091 ISSN 1990-2182

Педиатрия

Журнал имени Г.Н. Сперанского
издается с мая 1922 года

Ларина Л. Е.

Все статьи автора

Кольбе О. Б., Сазонов А. Н., Моисеев А. Б., Ларина Л. Е., Петросова С. А., Лабутина Н. В., Бадяева С. А.
Плахута Т.Г., Петров В.Ю., Лаврентьева Н.Н., Яценко Е.А., Ларина Л.Е., Сосков Г.И.
Свирин П.В., Филин В.А., Ларина Л.Е.
Т.Г. Плахута, Е.Э. Шиллер, Л.Е. Ларина, В.В. Вдовин, П.В. Свирин
Свирин П.В., Вдовин В.В., Суханова Г.А., Плахута Т.Г., Ларина Л.Е., Шиллер Е.Э., Донюш Е.К.,
Свирин П.В., Вдовин В.В., Шиллер Е.Э., Ларина Л.Е., Плахута Т.Г., Лучинкина Е.Н., Агеенкова Э.В.
П.В. Свирин, А.П. Тернавский, В.В. Вдовин, Л.Е. Ларина, А.С. Ражева, А.М. Лившиц, Е.А. Бровкина, П.А. Жарков
П.В. Свирин, В.В. Вдовин, Е.Э. Шиллер, Н.Ю. Федотова, А.Н. Фролова, Л.Е. Ларина, Т.Г. Плахута, Е.К. Донюш, Е.В. Ройтман, Н.С. Осипова, Е.В. Ромохова, П.А. Жарков, О.В. Малкова, Е.Н. Лучинкина, А.В. Дубанов
П.А. Жарков, П.В. Свирин, Л.Е. Ларина, Е.В. Ройтман, В.В. Вдовин, А.Г. Румянцев
Д.Ю. Овсянников, Г.А. Генералова, Л.В. Пушко, С.С. Паунова, А.С. Казанкова, Е.А. Яценко, В.Ю. Петров, Л.Е. Ларина, Ф.И. Руснак, И.Р. Самсонович, А.Л. Музуров, Е.С. Столяревич, Л.Б. Канахина, Ю.С. Мещерская, П.А. Фролов, О.А. Коровина, М.Г. Кантемирова, О.В. Алексеева, И.Е. Колтунов
Все права защищены © 2000-2023 «Педиатрия» Icons made by Chanut from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY

Обратная связь