Свидетельство о регистрации ПИ N ФС77-34091 ISSN 1990-2182

Педиатрия

Журнал имени Г.Н. Сперанского
издается с мая 1922 года

Гуревич О. Е.

Все статьи автора

Ярошевская О.И., Гуревич О.Е., Щербакова М.Ю., Долгина Е.Н., Пронина Л.А.
Самсыгина Г.А., Щербакова М.Ю., Гуревич О.Е., Юданова А.Н., Пронина Л.A.
Щербакова М.Ю., Ярошевская О.И., Гуревич О.Е,, Высоцкая Т.А., Долгина Е.Н., Пронина Л.А.
М.Ю. Щербакова, Т.В. Строкова, А.С. Потапов, О.Е. Гуревич, О.И. Ярошевская, Е.Н. Долгина, Л.А. Пронина, Л.Н. Оксамитная
М.Ю. Щербакова, О.Е. Гуревич, О.И. Ярошевская, Ю.В. Смирнова, Е.Н. Долгина, Л.А. Пронина
О.И. Ярошевская, О.Е. Гуревич, Е.Е. Петряйкина, И.Г. Рыбкина, И.В. Гаряева
О.Е. Гуревич, О.И. Ярошевская, М.М. Гаджиалиева, Л.А. Пронина, Н.Н. Шевченко
О.И. Ярошевская, О.Е. Гуревич, И.М. Дроздова, П.С. Рогаткин
С.С. Паунова, А.Ю. Рачкова, Н.В. Лабутина, О.Е. Гуревич, Е.А. Темерина, И.Р. Самсонович
С.С. Паунова, М.И. Лившиц, А.В. Левов, А.А. Глазырина, С.О. Ликанова, С.Г. Горбатых, А.И. Макулова, В.Н. Умеренков, М.Ж. Чигибаев, Г.Е. Чмутин, О.Е. Гуревич
О.И. Ярошевская, О.Е. Гуревич, Т.А. Дудина, П.А. Синицын, Л.А. Пронина
Все права защищены © 2000-2023 «Педиатрия» Icons made by Chanut from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY

Обратная связь