Свидетельство о регистрации ПИ N ФС77-34091 ISSN 1990-2182

Педиатрия

Журнал имени Г.Н. Сперанского
издается с мая 1922 года

Донин И. М.

Все статьи автора

Донин И. М.
Паунова С.С., Петричук С.В., Кучеренко А.Г., Смирнов И.Е., Серова Г.А., Донин И.М.
И.С. Козулина, Г.А. Самсыгина, Е.И. Исаева, Т.П. Легкова, Н.Н. Шевченко, И.М. Донин, С.А. Павлов
Е.А. Вавилова, О.И. Стенина, И.М. Донин, С.С. Паунова
И.С. Козулина, Г.А. Самсыгина, Е.И. Исаева, Т.П. Легкова, Н.Н. Шевченко, И.М. Донин, С.А. Павлов
О.И. Стенина, С.С. Паунова, С.С. Чакветадзе, И.М. Донин
О.И. Стенина, С.С. Чакветадзе, Э.И. Яновская, Е.М. Родионова, Л.Ю. Неижко, А.О. Мельникова, И.М. Донин, Т.М. Глыбина, Е.В. Сибирская, С.А. Короткова, С.С. Паунова
Д.Ю. Овсянников, М.А. Беляшова, Е.В. Бойцова, А.А. Авакян, О.В. Алексеева, И.К. Ашерова, Д.В. Ашерова-Юшкова, А.В. Богданова, А.М. Болибок, Г.О. Бронин, Н.Л. Вальтц, А.В. Власова, С.Н. Волков, И.Е. Волкова, Ш.А. Гитинов, А.А. Глазырина, М.М. Голобородько, А.В. Горбунов, Н.Л. Гришкевич, Е.А. Дегтярева, И.М. Донин, А.П. Есипенко, Д.А. Жакота, О.И. Жданова, Н.О. Зайцева, С.В. Зайцева, Е.Ю. Запевалова, Л.А. Захарова, Н.Н. Иванова, Т.Ю. Илларионова, И.Е. Колтунов, К.Л. Кондратчик, А.А. Корсунский, Крушельницкий Ал.А., Крушельницкий Ан.А., О.В. Кустова, О.В. Малинина, Я.В. Марченков, Т.И. Назарова, М.В. Нароган, Е.С. Павлова, Н.И. Петрук, Е.Е. Петряйкина, Е.В. Постникова, И.А. Пугачева, Ю.Э. Пушкарева, Л.В. Пушко, П.С. Рогаткин, И.Р. Самсонович, Л.П. Семенова, С.В. Старевская, О.Г. Степанов, Е.В. Степанова, О.В. Сурьянинова, О.В. Суслова, И.Е. Турина, О.В. Усачева, И.А. Федоров, О.П. Федотова, Л.И. Фельдфикс, А.В. Хромова, А.П. Черняев, К.П. Чусов, А.В. Шолтояну, А.А. Шокин
С.С. Паунова, И.М. Донин, Е.С. Бусова, И.В. Семина, М.И. Лифшиц, В.Е. Попов, А.П. Левов, А.И. Макулова, О.И. Стенина
Д.Ю. Овсянников, Т.И. Назарова, И.В. Кршеминская, О.А. Коровина, Т.Е. Тимофеева, Е.О. Смирнова, П.М. Шорохова, Д.И. Перелетова, И.В. Семина, И.М. Донин
Все права защищены © 2000-2023 «Педиатрия» Icons made by Chanut from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY

Обратная связь