Свидетельство о регистрации ПИ N ФС77-34091 ISSN 1990-2182

Педиатрия

Журнал имени Г.Н. Сперанского
издается с мая 1922 года

Учайкин В. Ф.

Все статьи автора

Учайкин В.Ф., Новокшонов А.А., Соколова Н.В., Ларина Т.С., Бережкова Т.В., Сахарова А.А.
Учайкин В.Ф.
Учайкин В.Ф., Харламова Ф.С., Чешик С.Г., Балаболкин И.И., Кладова О.В., Легкова Т.П.
Харламова Ф.С., Легкова Т.П., Фельдфикс Л.И., Гриненко Н.А., Чернова Е.В., Чувиров Г.Н., Учайкин В.Ф.
В.Ф. Учайкин, С.Б. Чуелов, А.Л. Россина, А.В. Смирнов, И.Б. Брюсова, Г.И. Волкова, А.В. Дроздов, Ю.Н. Иванова, Л.М. Карпина, Л.И. Коновалова, В.П. Нажимов, А.Э. Степанов
В.Ф. Учайкин
Кладова О.В., Фомина В.Л., Фельдфикс Л.И., Учайкин В.Ф.
Замахина Е.В., Фомина В.Л., Кладова О.В., Бутакова Е.П., Базанова А.С., Легкова Т.П., Учайкин В.Ф.
Ф.С. Харламова, С.Л. Бевза, О.В. Кладова, Т.П. Легкова, В.Ф. Учайкин
Учайкин В.Ф.
Учайкин В. Ф., Смирнов А. В., Россина А. Л., Чередниченко Т. В., Поляков В. Г., Маякова С. А., Моисеенко Е. И., Гаврилова И. Е., Брюсова И. Б., Волкова Г. И., Ковалев В. И., Валов А. Л., Молчанова Е. А., Абе К.
В.Ф. Учайкин, А.В. Смирнов, С.Б. Чуелов, А.Л. Россина
И.Е. Колтунов, Д.Ю. Овсянников, Л.Г. Кузьменко, Е.Е. Петряйкина, Л.С. Намазова-Баранова, В.Ф. Учайкин, Г.А. Самсыгина, С.С. Паунова, М.С. Савенкова, С.Г. Врублевский, Н.В. Бузина
Ф.С. Харламова, В.Ф. Учайкин, Е.Е. Петряйкина, Э.Р. Сабитова
В.Ф. Учайкин, Т.В. Чередниченко, А.В. Смирнов
Е.В. Симонова, Ф.С. Харламова, В.Ф. Учайкин, И.М. Дроздова, Н.Ю. Егорова
С.Б. Яцышина, Т.В. Спичак, С.С. Ким, Д.А. Воробьева, М.Р. Агеева, А.В. Горелов, В.Ф. Учайкин, В.И. Покровский
Е.В. Симонова, Ф.С. Харламова, В.Ф. Учайкин, И.М. Дроздова
Ф.С. Харламова, В.Ф. Учайкин, Л.Н. Гусева, И.М. Дроздова, Н.В. Бузина, А.Е. Анджель
Ф.С. Харламова, Н.Ю. Егорова, О.В. Шамшева, В.Ф. Учайкин, О.В. Молочкова, Е.В. Новосад, Т.М. Лебедева, Е.В. Симонова
О.В. Молочкова, О.Б. Ковалев, О.В. Шамшева, В.Ф. Учайкин
гепатотоксичностьлекарственный гепатиттоксический гепатитибупрофендети
Все права защищены © 2000-2023 «Педиатрия» Icons made by Chanut from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY

Обратная связь