Свидетельство о регистрации ПИ N ФС77-34091 ISSN 1990-2182

Педиатрия

Журнал имени Г.Н. Сперанского
издается с мая 1922 года

Шабалов Н. П.

Все статьи автора

Колбин А.С., Шабалов Н.П., Карпов О.Л.
Колбин А.С., Шабалов Н.П., Любименко В.А., Карпов О.М., Климко Н.Н.
Пшеничная K.M., Шабалов Н.П.
Чухловина М.Л., Шабалов Н.П., Цинзерлинг Н.В.
Шабалов Н. П., Иванов Д. О.
Шабалов Н.П.
Ярыгина С. В., Сергеев Ю.С., Шабалов Н.П.
Гараев В.Р., Скоромец А.П., Любименко В.А, Шабалов Н.П., Мостовой А.В., Шумилина М.В.
Б.А. Чухловин, В.И. Гузева, М.Л. Чухловина, Н.П. Шабалов
Петрова Н.А., Добродеева И.В., Пальчик А.Б., Шабалов Н.П.
Арсентьев В.Г., Арзуманова Т.И., Асеев М.В., Баранов В.С., Калядин С.Б., Никифорова И.Д., Шабалов Н.П.
Арсентьев В.Г., Пшеничная К.И., Суворова А.В., Шабалов Н.П.
Ю.Л. Скородок, Е.В. Плотникова, Н.В. Казаченко, Н.П. Шабалов
В.Г. Арсентьев, М.В. Асеев, В.С. Баранов, Е.А. Волошина, Ю.И. Староверов, Н.П. Шабалов
Н.П. Шабалов
Шабалов Н.П.
В.Г. Арсентьев, Ю.В. Середа, В.В. Тихонов, С.В. Ярыгина, Н.П. Шабалов
В.А. Сергеева, Н.П. Шабалов, Ю.С. Александрович, С.Н. Нестеренко
В.Г. Арсентьев, А.Г. Можейко, Ю.И. Староверов, Н.П. Шабалов
О.В. Барашева, Е.В. Плотникова, Л.В. Тыртова, Ю.Л. Скородок, А.А. Кравцова, А.Д. Зернюк, Л.В. Дитковская, Н.П. Шабалов
Н.П. Шабалов
В.Г. Арсентьев, А.Г. Можейко, Ю.И. Староверов, Н.П. Шабалов
Н.П. Шабалов
В.Р. Гараев, Ю.В. Горелик, В.А. Любименко, Н.П. Шабалов, В.М. Клименко
А.П. Ляпин, Т.Н. Касаткина, А.Н. Рубин, К.И. Пшеничная, Н.П. Шабалов
Н.П. Шабалов, Н.Н. Шабалова
В.Г. Арсентьев, М.В. Асеев, В.С. Баранов, Н.П. Шабалов
Е.В. Люгаев, К.И. Пшеничная, Н.П. Шабалов
Ю.Л. Скородок, З.И. Муллахметова, В.Л. Бондаренко, Н.В. Новоселова, Н.П. Шабалов
Н.П. Шабалов, В.Г. Арсентьев
В.Г. Арсентьев, Н.П. Шабалов
В.Г. Арсентьев, В.Ю. Детков, И.Ю. Мельникова, Н.П. Шабалов
В.Г. Арсентьев, Е.А. Волошина, Е.А. Кузнецова, Ю.С. Сергеев, Н.П. Шабалов
Н.П. Шабалов
Н.П. Шабалов
Н.П. Шабалов
Все права защищены © 2000-2023 «Педиатрия» Icons made by Chanut from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY

Обратная связь