Свидетельство о регистрации ПИ N ФС77-34091 ISSN 1990-2182

Педиатрия

Журнал имени Г.Н. Сперанского
издается с мая 1922 года

Самсонович И. Р.

Все статьи автора

К.А. Пуголовкин, Е.А. Домбровская, И.Р. Самсонович
М.А. Беляшова, Д.Ю. Овсянников, Т.В. Казюкова, И.Р. Самсонович, И.Е. Колтунов, Е.Е. Петряйкина
Д.Ю. Овсянников, М.А. Беляшова, Е.В. Бойцова, А.А. Авакян, О.В. Алексеева, И.К. Ашерова, Д.В. Ашерова-Юшкова, А.В. Богданова, А.М. Болибок, Г.О. Бронин, Н.Л. Вальтц, А.В. Власова, С.Н. Волков, И.Е. Волкова, Ш.А. Гитинов, А.А. Глазырина, М.М. Голобородько, А.В. Горбунов, Н.Л. Гришкевич, Е.А. Дегтярева, И.М. Донин, А.П. Есипенко, Д.А. Жакота, О.И. Жданова, Н.О. Зайцева, С.В. Зайцева, Е.Ю. Запевалова, Л.А. Захарова, Н.Н. Иванова, Т.Ю. Илларионова, И.Е. Колтунов, К.Л. Кондратчик, А.А. Корсунский, Крушельницкий Ал.А., Крушельницкий Ан.А., О.В. Кустова, О.В. Малинина, Я.В. Марченков, Т.И. Назарова, М.В. Нароган, Е.С. Павлова, Н.И. Петрук, Е.Е. Петряйкина, Е.В. Постникова, И.А. Пугачева, Ю.Э. Пушкарева, Л.В. Пушко, П.С. Рогаткин, И.Р. Самсонович, Л.П. Семенова, С.В. Старевская, О.Г. Степанов, Е.В. Степанова, О.В. Сурьянинова, О.В. Суслова, И.Е. Турина, О.В. Усачева, И.А. Федоров, О.П. Федотова, Л.И. Фельдфикс, А.В. Хромова, А.П. Черняев, К.П. Чусов, А.В. Шолтояну, А.А. Шокин
Д.Ю. Овсянников, Г.А. Генералова, Л.В. Пушко, С.С. Паунова, А.С. Казанкова, Е.А. Яценко, В.Ю. Петров, Л.Е. Ларина, Ф.И. Руснак, И.Р. Самсонович, А.Л. Музуров, Е.С. Столяревич, Л.Б. Канахина, Ю.С. Мещерская, П.А. Фролов, О.А. Коровина, М.Г. Кантемирова, О.В. Алексеева, И.Е. Колтунов
С.С. Паунова, А.Ю. Рачкова, Н.В. Лабутина, О.Е. Гуревич, Е.А. Темерина, И.Р. Самсонович
Все права защищены © 2000-2020 «Педиатрия» Icons made by Chanut from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY

Обратная связь