Свидетельство о регистрации ПИ N ФС77-34091 ISSN 1990-2182

Педиатрия

Журнал имени Г.Н. Сперанского
издается с мая 1922 года

Паунова С. С.

Все статьи автора

Паунова С.С., Петричук С.В., Кучеренко А.Г., Смирнов И.Е., Серова Г.А., Донин И.М.
Е.А. Вавилова, О.И. Стенина, И.М. Донин, С.С. Паунова
О.И. Стенина, С.С. Паунова, С.С. Чакветадзе, И.М. Донин
Э.Т. Манджиева, С.С. Паунова, В.В. Смирнов, С.А. Кириллина
Е.А. Темерина, С.С. Паунова, А.А. Джумагазиев, Л.А. Жданова, О.С. Рунова, Л.А. Щеплягина, И.В. Круглова, С.А. Кириллина
Ю.А. Леонтьева, С.С. Паунова, Ю.Ю. Корепанов, Н.Л. Гольцова, Л.Е. Тифлова, Л.А. Ревенкова, Е.А. Темерина
О.И. Стенина, С.С. Чакветадзе, Э.И. Яновская, Е.М. Родионова, Л.Ю. Неижко, А.О. Мельникова, И.М. Донин, Т.М. Глыбина, Е.В. Сибирская, С.А. Короткова, С.С. Паунова
Ю.А. Леонтьева, С.С. Паунова, А.Г. Кучеренко, О.В. Анохина, М.В. Поляков, Н.Л. Гольцова
О.И. Стенина, А.К. Углицких, С.С. Паунова, С.С. Чакветадзе, И.Е. Колтунов
О.И. Стенина, А.К. Углицких, С.С. Паунова
И.Е. Колтунов, Д.Ю. Овсянников, Л.Г. Кузьменко, Е.Е. Петряйкина, Л.С. Намазова-Баранова, В.Ф. Учайкин, Г.А. Самсыгина, С.С. Паунова, М.С. Савенкова, С.Г. Врублевский, Н.В. Бузина
М.В. Поляков, А.Л. Румянцев, С.С. Паунова, Е.А. Молчанова, А.Л. Валов
М.Н. Зубавина, И.Г. Михеева, О.Б. Кольбе, А.Б. Моисеев, С.С. Паунова
Э.К. Петросян, С.С. Паунова, В.В. Длин, П.В. Шумилов
М.С. Игнатова, В.А. Обухова, М.Е. Аксенова, В.В. Длин, С.С. Паунова
С.С. Паунова, И.М. Донин, Е.С. Бусова, И.В. Семина, М.И. Лифшиц, В.Е. Попов, А.П. Левов, А.И. Макулова, О.И. Стенина
А.В. Уланова, С.С. Паунова
Д.Ю. Овсянников, Г.А. Генералова, Л.В. Пушко, С.С. Паунова, А.С. Казанкова, Е.А. Яценко, В.Ю. Петров, Л.Е. Ларина, Ф.И. Руснак, И.Р. Самсонович, А.Л. Музуров, Е.С. Столяревич, Л.Б. Канахина, Ю.С. Мещерская, П.А. Фролов, О.А. Коровина, М.Г. Кантемирова, О.В. Алексеева, И.Е. Колтунов
С.С. Паунова, А.Ю. Рачкова, Н.В. Лабутина, О.Е. Гуревич, Е.А. Темерина, И.Р. Самсонович
С.С. Паунова, М.И. Лившиц, А.В. Левов, А.А. Глазырина, С.О. Ликанова, С.Г. Горбатых, А.И. Макулова, В.Н. Умеренков, М.Ж. Чигибаев, Г.Е. Чмутин, О.Е. Гуревич
Все права защищены © 2000-2023 «Педиатрия» Icons made by Chanut from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY

Обратная связь