Свидетельство о регистрации ПИ N ФС77-34091 ISSN 1990-2182

Педиатрия

Журнал имени Г.Н. Сперанского
издается с мая 1922 года

Дегтярева Е. А.

Все статьи автора

Овсянников Д.Ю., Кузьменко Л.Г., Дегтярева Е.А., Зайцева Э.Г.
Кантемирова М.Г., Дегтярева Е.А., Кузьменко Л.Г., Цицилашвили М.Ю., Ибрагимова Г.Ф., Артамонова В.А., Коровина О.А., Агафонова Т.В.
Д.Ю. Овсянников, Л.Г. Кузьменко, Е.А. Дегтярева, О.В. Кустова, А.М. Болибок, О.В. Маркарян, Н.П. Пагадаева, Д.В.Полянин
Е.А. Дегтярева, Е.С. Павлова, Д.Ю. Овсянников, Г.Н. Вавилова
Д.Ю. Овсянников, М. Халед, В. Бидаси, Е.А. Дегтярева
Д.Ю. Овсянников, М.А. Беляшова, Н.О. Зайцева, А.А. Авакян, А.А. Крушельницкий, Н.И. Петрук, О.И. Жданова, Е.А. Дегтярева
Е.А. Дегтярева, Д.Ю. Овсянников, Н.О. Зайцева, А.А. Шокин
Д.Ю. Овсянников, М.А. Беляшова, А.А. Крушельницкий, Е.А. Дегтярева
А.М. Болибок, Д.Ю. Овсянников, И.В. Кршеминская, Е.С. Павлова, Н.А. Комлева, О.Л. Чугунова, И.Г. Солдатова, А.Б. Дуленков, Н.Л. Вальтц, Е.А. Дегтярева
Р.Р. Мовсесян, Е.А. Дегтярева, Г.М. Чижиков, Н.В. Анцыгин, А.А. Шихранов
Д.Ю. Овсянников, М.А. Беляшова, Е.В. Бойцова, А.А. Авакян, О.В. Алексеева, И.К. Ашерова, Д.В. Ашерова-Юшкова, А.В. Богданова, А.М. Болибок, Г.О. Бронин, Н.Л. Вальтц, А.В. Власова, С.Н. Волков, И.Е. Волкова, Ш.А. Гитинов, А.А. Глазырина, М.М. Голобородько, А.В. Горбунов, Н.Л. Гришкевич, Е.А. Дегтярева, И.М. Донин, А.П. Есипенко, Д.А. Жакота, О.И. Жданова, Н.О. Зайцева, С.В. Зайцева, Е.Ю. Запевалова, Л.А. Захарова, Н.Н. Иванова, Т.Ю. Илларионова, И.Е. Колтунов, К.Л. Кондратчик, А.А. Корсунский, Крушельницкий Ал.А., Крушельницкий Ан.А., О.В. Кустова, О.В. Малинина, Я.В. Марченков, Т.И. Назарова, М.В. Нароган, Е.С. Павлова, Н.И. Петрук, Е.Е. Петряйкина, Е.В. Постникова, И.А. Пугачева, Ю.Э. Пушкарева, Л.В. Пушко, П.С. Рогаткин, И.Р. Самсонович, Л.П. Семенова, С.В. Старевская, О.Г. Степанов, Е.В. Степанова, О.В. Сурьянинова, О.В. Суслова, И.Е. Турина, О.В. Усачева, И.А. Федоров, О.П. Федотова, Л.И. Фельдфикс, А.В. Хромова, А.П. Черняев, К.П. Чусов, А.В. Шолтояну, А.А. Шокин
Д.Ю. Овсянников, И.К. Ашерова, Е.В. Бойцова, М.А. Беляшова, А.М. Болибок, Е.А. Дегтярева, Д.А. Кравчук, С.В. Старевская, И.Е. Колтунов
И.В. Кршеминская, Д.Ю. Овсянников, Д.Н. Дегтярев, Ж.Г. Тигай, Е.А. Дегтярева, И.Е. Колтунов
респираторно-синцитиальный вируснозокомиальная инфекцияэпидемиоло- гияпрофилактикапаливизумабдети
М.Г. Кантемирова, Ю.Ю. Новикова, Е.А. Дегтярева, Г.Г. Торосян, О.А. Коровина, И.Е. Колтунов
И.В. Давыдова, Е.А. Дегтярева, Е.С. Кешишян, К.В. Романенко, И.И. Рюмина, И.В. Виноградова, Т.А. Романова, В.В. Горев, О.Г. Реуцкая, Т.Е. Заячникова, А.С. Панченко, А.И. Сафина, Л.Е. Прокопенко, Е.Э. Демская
Е.А. Дегтярева, Ю.Ю. Новикова, М.Г. Кантемирова, Е.С. Павлова, О.В. Гребенникова
Все права защищены © 2000-2020 «Педиатрия» Icons made by Chanut from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY

Обратная связь