Свидетельство о регистрации ПИ N ФС77-34091 ISSN 1990-2182

Педиатрия

Журнал имени Г.Н. Сперанского
издается с мая 1922 года

Каталог

2022 / Том 101 / № 5

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
Д.Н. Лаптев, А.О. Емельянов, Е.В. Титович, Е.А. Андрианова, Л.И. Зильберман, И.А. Еремина, В.В. Шестерикова, А.В. Карпушкина, О.Б. Безлепкина, В.А. Петеркова
И.В. Кирилина, А.В. Шестопалов, А.М. Гапонов, Д.Р. Камальдинова, Д.Р. Хуснутдинова, Т.В. Григорьева, Е.Д. Теплякова, С.М. Юдин, В.В. Макаров, А.Г. Румянцев, О.В. Борисенко, С.А. Румянцев
Ю.Г. Самойлова, Е.В. Саган, О.А. Олейник, Д.А. Кудлай, М.В. Матвеева, И.В. Толмачев, Д.В. Подчиненова, М.А. Коваренко
Т.А. Баирова, В.В. Бальжиева, Ж.Г. Аюрова, И.М. Михалевич, А.И. Парамонов, Л.В. Рычкова
П.Л. Окороков, О.В. Васюкова, О.Б. Безлепкина
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНФЕКЦИОННОЙ ПАТОЛОГИИ И ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ
Л.В. Брегель, О.С. Ефремова, М.М. Костик, Н.Ю. Руденко, Т.С. Коринец, Н.С. Дрантусова, А.О. Баракин, Ю.А. Козлов, В.В. Альбот, Ки О Пак
Е.В. Михайлова, Т.Н. Малюгина, М.А. Матвеева, А.Ю. Сердюков, Т.К. Чудакова, Е.Е. Раскина, П.А. Железников, Н.В. Малинина
Е.В. Крюков, В.Г. Арсентьев, Ю.И. Буланьков, Д.В. Овчинников, А.А. Кузин, А.А. Цителадзе, А.Е. Зобов
М.П. Костинов, Н.П. Андреева, Т.И. Петрова, А.А. Тарасова, С.В. Леженина
Р.Ф. Сайфуллин, Н.Н. Зверева, М.А. Сайфуллин, С.В. Сметанина, Е.В. Кардонова, О.В. Шамшева
Е.В. Деева, Е.М. Камалтынова, И.А. Деев, Е.Л. Тимошина, Ю.П. Часовских, Л.М. Медведева, О.В. Шакурина
ОБЗОРЫ ЛИТЕРАТУРЫ
М.В. Матвеева, Ю.Г. Самойлова, Д.А. Кудлай, Д.Е. Галюкова, О.А. Олейник, Е.И. Трифонова, В.Э. Юн, Т.Д. Вачадзе
О.В. Пересецкая, Л.В. Козлова
Т.Н. Будкина, С.Г. Макарова, Е.М. Мухаметова, А.П. Фисенко, М.М. Лохматов, В.И. Олдаковский, А.В. Тупыленко, С.С. Вязанкина
ПОМОЩЬ ПРАКТИЧЕСКОМУ ВРАЧУ
О.В. Зайцева, Е.М. Толстова, Э.Э. Локшина
Л.В. Рычкова, А.В. Погодина, О.А. Долгих, Т.А. Астахова, М.А. Петраш, Л.Н. Лебедева
ЗАМЕТКИ ИЗ ПРАКТИКИ
Т.А. Андреева, В.Ю. Петров, В.Н. Константинова, И.А. Лавриченко, О.А. Крашенинникова, О.Э. Залепухина, В.А. Позднякова
Н.Г. Ускова, Н.В. Бабаскина, Е.Ю. Ильина, Д.С. Абрамов, М.А. Курникова, Д.Г. Ахаладзе, Н.С. Грачев
В.С. Переверзев, Г.Б. Мовсисян, С.В. Колесов, А.И. Казьмин, Н.С. Морозова, Е.А. Лукина, В.Е. Мамонов, Р.И. Мустафин, К.В. Савостьянов, А.С. Потапов
О.В. Скворцова, Н.Б. Мигачева, Е.Г. Михайлова, Д.А. Ракчеева
О.С. Кокорина, О.В. Сагайдак, Е.Е. Баранова, Г.Ю. Зобкова, М.С. Беленикин, О.С. Грознова, Л.П. Меликян, О.А. Шидловская
Все права защищены © 2000-2023 «Педиатрия» Icons made by Chanut from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY

Обратная связь