Свидетельство о регистрации ПИ N ФС77-34091 ISSN 1990-2182

Педиатрия

Журнал имени Г.Н. Сперанского
издается с мая 1922 года

Петряйкина Е. Е.

Морозовская детская городская клиническая больница ДЗМ

Все статьи автора

Логачев М.Ф., Папонов В.Д., Упадышева Н.В., Бражникова И.П., Дербитова С.В., Суркова Н.А., Волков И.Э., Петряйкина Е.Е., Михайлова Т.Д.
Петряйкина Е.Е., Пронина Е.А., Рыбкина И.Г., Михайлова Т.Д., Манджиева Э.Т., Духарева О.В.
Смирнов В.В., Петряйкина Е.Е., Макушева В.Г., Полетаев А.Б.
Бондаренко С.М., Смирнов В.В., Даниленко О.В., Петряйкина Е.Е.
Мартынова М.И., Смирнов В.В., Картелишев А.В., Марченко Л. Ф., Сапелкина Л.В., Петряйкина Е.Е., Кукса В.П., Родионова Е.М.
Янковская В.Н. , Демидова Л.В., Андрейченко А.П., Пилютик В.Ф., Петряйкина Е.Е., Михайлова Т.Д.
П.А. Синицын, М.Ю. Щербакова, В.И. Ларионова, Е.Е. Петряйкина
Гаряева И.В., Петряйкина Е.Е., Ваганов П.Д., Михайлова Т.Д., Манджиева Э.Т., Рыбкина И.Г., Пронина Е.А.
О.И. Ярошевская, О.Е. Гуревич, Е.Е. Петряйкина, И.Г. Рыбкина, И.В. Гаряева
Ю.В. Тихонович, Е.Е. Петряйкина, И.Г. Рыбкина, Е.А. Пронина, И.В. Гаряева, В.Л. Фомина, Т.Д. Михайлова, Л.Г. Черных, И.Ю. Черняк, Н.А. Зубкова, И.Э. Волков, О.В. Стотикова, А.Н. Тюльпаков
М.А. Меликян, Е.Е. Петряйкина, В.Л. Фомина, И.Г. Рыбкина, И.В. Гаряева, Е.А. Пронина, Т.Д. Михайлова, И.Э. Волков, Ю.В. Аверьянова, И.Г. Коломина, В.А. Петеркова
Д.Ю. Овсянников, М. Халед, Е.Е. Петряйкина
И.Е. Колтунов, Д.Ю. Овсянников, Л.Г. Кузьменко, Е.Е. Петряйкина, Л.С. Намазова-Баранова, В.Ф. Учайкин, Г.А. Самсыгина, С.С. Паунова, М.С. Савенкова, С.Г. Врублевский, Н.В. Бузина
Ф.С. Харламова, В.Ф. Учайкин, Е.Е. Петряйкина, Э.Р. Сабитова
Е.Е. Петряйкина, И.Е. Колтунов
Е.Е. Петряйкина, И.Е. Колтунов
М.А. Беляшова, Д.Ю. Овсянников, Т.В. Казюкова, И.Р. Самсонович, И.Е. Колтунов, Е.Е. Петряйкина
Ю.В. Тихонович, Е.Е. Петряйкина, И.Г. Рыбкина, И.В. Гаряева, Е.Ю. Захарова, И.Е. Колтунов
Е.А. Пырьева, Т.Н. Сорвачева, Л.Ю. Волкова, И.Е. Колтунов, Е.Е. Петряйкина, Е.Л. Усачева, Т.П. Хышиктуева, Е.А. Гордеева
Д.Ю. Овсянников, М.А. Беляшова, Е.В. Бойцова, А.А. Авакян, О.В. Алексеева, И.К. Ашерова, Д.В. Ашерова-Юшкова, А.В. Богданова, А.М. Болибок, Г.О. Бронин, Н.Л. Вальтц, А.В. Власова, С.Н. Волков, И.Е. Волкова, Ш.А. Гитинов, А.А. Глазырина, М.М. Голобородько, А.В. Горбунов, Н.Л. Гришкевич, Е.А. Дегтярева, И.М. Донин, А.П. Есипенко, Д.А. Жакота, О.И. Жданова, Н.О. Зайцева, С.В. Зайцева, Е.Ю. Запевалова, Л.А. Захарова, Н.Н. Иванова, Т.Ю. Илларионова, И.Е. Колтунов, К.Л. Кондратчик, А.А. Корсунский, Крушельницкий Ал.А., Крушельницкий Ан.А., О.В. Кустова, О.В. Малинина, Я.В. Марченков, Т.И. Назарова, М.В. Нароган, Е.С. Павлова, Н.И. Петрук, Е.Е. Петряйкина, Е.В. Постникова, И.А. Пугачева, Ю.Э. Пушкарева, Л.В. Пушко, П.С. Рогаткин, И.Р. Самсонович, Л.П. Семенова, С.В. Старевская, О.Г. Степанов, Е.В. Степанова, О.В. Сурьянинова, О.В. Суслова, И.Е. Турина, О.В. Усачева, И.А. Федоров, О.П. Федотова, Л.И. Фельдфикс, А.В. Хромова, А.П. Черняев, К.П. Чусов, А.В. Шолтояну, А.А. Шокин
Г.А. Самсыгина, Т.В. Казюкова, Н.А. Мазурина, Л.И. Ильенко, Е.Е. Петряйкина
Ю.В. Тихонович, И.Е. Колтунов, Е.Е. Петряйкина, И.Г. Рыбкина, И.В. Гаряева, А.Б. Шимарова, С.Б. Зимин, А.Н. Тюльпаков
И.О. Щедеркина, И.Г. Рыбкина, Е.Е. Петряйкина, И.Е. Колтунов
Н.Л. Печатникова, Н.А. Полякова, В.С. Какаулина, О.Е. Потехин, Л.П. Семенова, Г.В. Байдакова, А.В. Буллих, И.П. Витковская, Е.Е. Петряйкина, И.Е. Колтунов
И.Е. Колтунов, Е.Е. Петряйкина, Н.В. Бузина, И.П. Витковская, А.Е. Анджель, Т.А. Теновская, О.Ф. Выхристюк

Искать автора

Новости

23rd World Congress on Pediatrics, Neonatology & Primary Care

ME Conferences is delighted to announce the next event "23rd World Congress on Pediatrics, Neonatology & Primary Care" to be held on November 21-22, 2019 in Dubai, UAE.
подробнее

32nd World Pediatrics Conference

It is our great pleasure to invite you to take part in the major event 32nd World Pediatrics Conference which is mainly focusing on how To Promote Excellence in Pediatrics Research and Child Health which was scheduled on 04-05 December 2019 in Barcelona, Spain
подробнее

2nd World Congress on Pediatrics and Child care, November 06-07, 2019, at Tokyo, Japan

We are organizing 2nd World Congress on Pediatrics and Child care, from November 06-07, 2019, at Tokyo, Japan with 200+ delegates, 50+ speakers, 20+ workshops, and 10+ exhibitions and brand launch from 120+ countries. We unconditionally welcome all the doctors, professors, researchers, students, business delegates, exhibitors and interested attendees to join with us in Pediatric Congress 2019. Link: https://pediatriccongress.pulsusconference.com/
подробнее

28th World Congress on Clinical Pediatrics and Perinatology on September 16-17, 2019 Tokyo, Japan

Theme: A path to the emerging trends in the field of Pediatrics and Perinatology
подробнее
Все права защищены © 2000-2019 «Педиатрия» Icons made by Chanut from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY

Обратная связь